2020 års Gröna kotten tilldelas Anders Winell Tumba-Mälarhöjden OK

På senare år har trycket på mark ökat inte minst genom exploateringar i storstadsregionerna, men även på grund av allt fler naturreservatsbildningar och mer komplex syn på äganderätten och förhållandet mellan människa, djur och natur. Utöver de gängse produktionsvärdena och kravet på den biologiska mångfalden i våra skogar har de sociala värdena (friluftsliv) tillförts utnyttjandet.
Årets mottagare av Gröna kotten 2020 har hängivet jobbat med de här frågorna sedan 20 år tillbaka. Arbetet har bland annat utmynnat i checklistor och riktlinjer för hur arrangörer av orienteringstävlingar, kartägare och orienteringsverksamhet generellt ska agera för att följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt samverka med markägare och jakträttsinnehavare. De finns tillgängliga idag via våra regionala orienteringsförbund både i Stockholm och i övriga distrikt. Allt med syfte att minimera eventuell påverkan på naturen och nyckelbiotoper när vi orienterar.
Genom sin kompetens och legitimitet har Anders genomfört förhandlingar med både kommuner och länsstyrelser, utbildat klubbrepresentanter och funktionärer i mark och naturvårdsfrågor. Han har bidragit till att göra skillnad för orienteringssporten i mark och miljöfrågor.

Gröna kotten 2020 tilldelas Anders Winell Tumba-Mälarhöjden OK! På bilden kantas Anders av NGE;s affärsområdeschef Henrik Ström och SOFT:s förbundschef Susanne Söderholm¨

Utmärkelsen består av Diplom och 15 000 kr!

Vi gratulerar och önskar Lycka till med det fortsatta miljöarbetet!