Ansökan till Stipendium för främjande av mångfald inom orientering

Förening

Orienteringsförbund

Ansökan inskickad av

Namn

E-post

Hemnummer

Mobilnummer

Ansökans formella tillstyrkan

Fyll i uppgifterna nedan på referensperson i föreningsstyrelsen!

Namn på ordförande/ledamot

E-post

Telefonnummer

Beskriv, med max 1700 tecken (ca en halv A4-sida), på vilket sätt och i vilken omfattning föreningen bedriver mångfaldsarbete

Skriv en motivering på max 850 tecken varför din förening ska få stipendiet