Ansökan om projektmedel genom Skogssportens Gynnare

Under 2019 tog  Skogssportens Gynnare tagit emot en större donation genom ett legat i Lars Blomqvist testamente. Lars har varit en trogen medlem i föreningen ända fram till sin bortgång.
Genom donationen kan Skogssportens Gynnare utöka sitt stöd för att utveckla och bredda orienteringssporten.
Pengarna kommer att fördelas genom att föreningar och enskilda kommer ha möjligheten att söka projektmedel inom de områden som ligger i linje med SOFT:s kompassriktning 2030 och Lars Blomqvist avsikt med donationen.

Därför är det ett styrka när ni ansöker om ni lägger ansökan i linje med SOFTs riktlinjer för individ-, ledar- och föreningsutveckling. Orienteringsförbundets utbildningsutbud kan också vara ett bra stöd i er ansökan – https://www.orientering.se/utbildning , men Skogssportens Gynnare stödjer i lika hög grad lokala ledar- och utbildningsinitiativ. Där de geografiska avstånden är stora är digitala initiativ välkomna.

Kostnader i projektet kan var inköp av material, hyreskostnader och andra faktiska eller externa kostnader som redovisas mot faktura. Egen finansiering av projektet skall utgöra minst 50% av kostnaderna för fullt bidrag. Ni kan alltså få maximalt få ett stöd i nivå med det ni skjuter till själva i projektet. Den egna finansiering kan vara egna pengar, andra bidrag eller eget arbete som beräknas med max 200 kr/tim.

Det kan även finnas områden som inte täcks inom de angivna. Då kan du/ni själv beskriva det i ansökan. Kanske sitter just du på en idé som är avgörande för Svensk orienterings utveckling. Den vill vi gärna stödja i så fall.
Som en motprestation vill vi att de som tilldelas projektmedel ska vara beredda att berätta om sitt projekt och hur projektmedlen använts, exempelvis på Skogssportens Gynnares årsmöte. Det blir ett sätt att sprida goda exempel runt om i landet.

Pengarna kommer vid tilldelning även utgå från riktlinjerna i testamentet och Lars Blomqvists intentioner som är att stödja ungdoms- och föreningsorienteringen i Sverige.  Skogssportens Gynnare kommer  fördela c a 300 tkr/år i projektmedel. Kort sagt hoppas vi att donationen ska bidra till att utveckla svensk orientering.

Glöm inte att du själv kan stödja svensk orientering genom ett medlemskap i Skogssportens Gynnare!
Välkomna till hemsidan och med er ansökan!

Ansökning av medel görs i via denna länk!

Redovisning av medel görs i via denna länk!