Ansökan om projektmedel genom Skogssportens Gynnare

Under året har Skogssportens Gynnare tagit emot en större donation genom ett legat i Lars Blomqvist testamente. Lars har varit en trogen medlem i föreningen ända fram till sin bortgång.
Genom donationen kan Skogssportens Gynnare utöka sitt stöd för att utveckla och bredda orienteringssporten.
Pengarna kommer att fördelas genom att föreningar och enskilda kommer ha möjligheten att söka projektmedel inom de områden som ligger i linje med RF:s 5 strategier:

• Den moderna föreningen engagerar
• Inkluderande idrott för alla
• En ny syn på träning och tävling
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Ett stärkt ledarskap.

Det kan även finnas områden som inte täcks inom de angivna. Då kan du/ni själv beskriva det i ansökan. Kanske sitter just du på en idé som är avgörande för Svensk orienterings utveckling. Den vill vi gärna stödja i så fall.
Som en motprestation vill vi att de som tilldelas projektmedel ska vara beredda att berätta om sitt projekt och hur projektmedlen använts, exempelvis på Skogssportens Gynnares årsmöte. Det blir ett sätt att sprida goda exempel runt om i landet.

Pengarna kommer vid tilldelning även utgå från riktlinjerna i testamentet och Lars Blomqvists intentioner.  Skogssportens Gynnare kommer det första året att fördela c a 300 tkr i projektmedel. Kort sagt hoppas vi att donationen ska bidra till att utveckla svensk orientering.

Glöm inte att du själv kan stödja svensk orientering genom ett medlemskap i Skogssortens Gynnare!
Välkomna till hemsidan och med er ansökan!

Ansökning av medel görs i via denna länk!

Redovisning av medel görs i via denna länk!