Silverkotten/Årets ungdomsförening

Stipendiet delas ut till en förening från vardera Götaland, Svealand och Norrland, varav en utses till årets ungdomsförening och tilldelas Silverkotten samt en prissumma på 20 000 kronor. De två övriga föreningarna får vardera 10 000 kronor.

Vid bedömningen av Silverkotten/Årets ungdomsförening kommer vi att lägga stor vikt vid föreningens vision/verksamhetsidé och på värderingar och förhållningssätt som ligger till grund för föreningens

  • Barn och ungdomsverksamhet
  • Rekrytering av barn och ungdomar
  • Administrativa rutiner för redovisning av lokala aktiviteter
  • Tävlingsverksamhet
  • Träningsverksamhet och läger
  • Aktiva samarbete med andra föreningar
  • Rekrytering av ledare/tränare/funktionär
  • Utbildning och utveckling av både unga och etablerade ledare/tränare/funktionär
  • Samverkan med skolan, genom att t ex skapa resurser genom Idrottslyftet
  • Förmåga att framställa skol- och skolgårdskartor

och på vilket sätt och i vilken omfattning föreningen bedriver verksamhet i linje med dessa.

 

Ansök här senast 31 maj!