Silverkotten/Årets ungdomsförening

Silverkotten delas ut tillsammans med  en prissumma på 20 000 kronor till den den förening som SG utser.

Vid bedömningen av Silverkotten/Årets ungdomsförening kommer vi att lägga stor vikt vid föreningens vision/verksamhetsidé och på värderingar och förhållningssätt som ligger till grund för föreningens

  • Barn och ungdomsverksamhet
  • Rekrytering av barn och ungdomar
  • Administrativa rutiner för redovisning av lokala aktiviteter
  • Tävlingsverksamhet
  • Träningsverksamhet och läger
  • Aktiva samarbete med andra föreningar
  • Rekrytering av ledare/tränare/funktionär
  • Utbildning och utveckling av både unga och etablerade ledare/tränare/funktionär
  • Samverkan med skolan, genom att t ex skapa resurser genom Idrottslyftet
  • Förmåga att framställa skol- och skolgårdskartor

och på vilket sätt och i vilken omfattning föreningen bedriver verksamhet i linje med dessa.

 

Ansök här senast 31 maj!