Ansökan till Årets tränare

Personuppgifter

Förening

Kandidatens namn

Födelseår

Ansökan inskickad av

Namn

E-postadress

Hemnummer

Mobilnummer

Ansökans formella tillstyrkan

Fyll i uppgifterna nedan på referensperson i föreningsstyrelsen!

Namn på ordförande/ ledamot

E-postadress

Telefonnummer

Beskriv med max 1700 tecken (ca en halv A4-sida) kandidatens meriter

Skriv en kort motivering på max 850 tecken varför kandidaten ska få stipendiet