Ansökan till Årets tränare

  Personuppgifter

  Förening

  Kandidatens namn

  Födelseår

  Ansökan inskickad av

  Namn

  E-postadress

  Hemnummer

  Mobilnummer

  Ansökans formella tillstyrkan

  Fyll i uppgifterna nedan på referensperson i föreningsstyrelsen!

  Namn på ordförande/ ledamot

  E-postadress

  Telefonnummer

  Beskriv med max 1700 tecken (ca en halv A4-sida) kandidatens meriter

  Skriv en kort motivering på max 850 tecken varför kandidaten ska få stipendiet