Ansökan till Unga ledare

Personuppgifter

Förening

Kandidatens namn

Födelseår

Ansökan inskickad av

Namn

E-postadress

Hemnummer

Mobilnummer

Ansökans formella tillstyrkan

Fyll i uppgifterna nedan på referensperson i föreningsstyrelsen!

Namn på ordförande/ ledamot

E-postadress

Telefonnummer

Beskriv, med max 1700 tecken (ca en halv A4-sida) kandidatens ledar-/funktionärsmeriter

Skriv en motivering på max 850 tecken varför du/din kandidat ska få stipendiet