Årets Silverkotte till OK Skogsströvarna

Silverkotten delas ut till årets bästa ungdomsförening. I varje region, Norrland, Svealand och Götaland utses den bästa föreningen bland samtliga sökande, och årets kandidat blev följande föreningar utsedda: Valbo AIF, Leksands OK och Skogsströvarna. Utifrån stipulerade kriterier utses slutligen årets förening och 2015 föll valet på OK Skogsströvarna från Ljungsbro i Östergötland.

OK Skogsströvarna

Motivering för valet följer nedan i nedkortad version:

OK Skogsströvarna från Ljungsbro i Östergötland är en förening som väl uppfyller kriterierna för att få utmärkelsen ”Silverkotten/Årets ungdomsförening 2015”. Föreningen har en bred ungdomsverksamhet som spänner ända från de yngsta i Skogslek upp till juniorerna med tydliga ambitioner. Att en så liten förening sett till antalet medlemmar, ca 200 medlemmar, lyckas ha ca 80 aktiva barn och ungdomar visar på en väl fungerande verksamhet och ett stort engagemang – samt kunskap och kompetens – bland klubbens ledare.

Föreningen är en av Östergötlands största ungdomsklubbar. Tävlingsdeltagandet sker i OK Roxen som är gemensam tävlingsklubb för OK Skogsströvaran och IFK Linköping OS. Av antalet aktiva ungdomar i OK Roxen kommer ca 70 % från OK Skogsströvarna. 2003, som nybildad liten tävlingsklubb, stod ungdomarna i DH 10-20 för 293 starter. Motsvarande siffra för 2014 var 1557 – på tio år har det skett en ökning med 431 %!
Antalet deltagartillfällen för LOK-stödet har också en positiv utveckling, från 2543 år 2012 till 3705 2014 – en ökning med drygt 45 %.

För 2015 är det ett fortsatt stort intresse med fulltecknade nya grupper för nybörjare och skogslek – det bådar gott för en fortsatt positiv utveckling och god framtid för OK Skogsströvarnas ungdomsverksamhet.

Leksands OK:

Leksands OK

och Valbo AIF:

Valbo AIF

Med Silverkotten följer ett stipendium på 20000:- kronor, medan de övriga två klubbarna erhåller 10000:- kronor vardera.