Ansökan till Årets tränare

Två stipendier – till en kvinnlig och en manlig tränare!

Stipendiaterna skall vara goda förebilder och bidra till en utveckling av tränarskapet inom svensk orientering.

Stipendiesumman är på 10 000 kronor vardera.

Ansök här senast 25 oktober!