Årsmötet

Nu är årsmötet till ända. Som vanligt inträffade inga sensationer :-), men i trivsam anda gick man igenom alla handlingar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet instämde i styrelsens prioritering av medlemsvärvning som central för det kommande verksamhetsåret. Alla medlemmar och sympatisörer uppmanas därför att påverka sin omgivning med syfte att värva dem till medlemskap.

Inga sensationer inträffade heller vid valen till styrelsen, utan det blev omval över hela linjen, utom för Lotta Yttergren, som avböjt omval. Hon avtackades i sin frånvaro för sitt värdefulla arbete i styrelsen! Nu återstår för den nya valberedningen att, tillsammans med styrelsen, få fram den sjätte ledamoten.

Nu blickar styrelsen och alla medlemmar framåt; närmast mot Orangen i Sälen, där vi hoppas att det ska bli någon spännande aktivitet. Förmodligen kommer distriktsledare att inbjudas i första hand, men håll ögonen öppna – det kan bli fler!

SG-styrelsen

Den aktuella styrelsen, från vänster Mats Klingvall, Kerstin Carlsson, Marianne Söderberg (ordf), Eva-Lena Svanström, Göran Hillgren