Dags att ansöka om stipendier

Gynnarstipendier hösten 2017

Sök/nominera/föreslå stipendiater inom Orienteringsförbundets alla fyra grenar.

Unga ledare

Stipendiet är på 1 000 till 5 000 kronor och delas ut till unga ledare som engagerar sig och tar på sig uppdrag vid klubbens arrangemang och/eller verksamhet.

Utvecklingsstipendium för talanger

Stipendiesumman är på 6 000 till 10 000 kronor beroende på antal sökande och är till för att stötta talangfulla nyblivna seniorer.

Silva JK-fonden – Gynnarnas elitstipendium

Stipendiesumman är på 15 000 kronor och kan sökas av aktiva som bedöms ha kapacitet att ta medalj vid kommande (senior)VM.

Årets tränare

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut till en kvinnlig och en manlig tränare som stöd och uppmuntran till fortsatt engagemang och utveckling av sitt tränarskap.

Stipendium för främjande av mångfald inom orientering

Stipendiet är på 15 000 kronor och delas ut för femte och sista gången! Syftet med stipendiet är att lyfta fram en förening som i sin verksamhet främjar etnisk mångfald inom svensk orientering.

Ansökan skall vara inne senast den 31 oktober.  – Till ansökningarna!