Dags att söka Gynnarnas stipendier för våren 2017

SILVERKOTTENGRÖNA KOTTEN MÅNGFALDSSTIPENDIET, är de stipendier som är aktuella i vår. Alla tre är viktiga eftersom de lyfter fram tre viktiga sektorer för orienteringsrörelsen att arbeta inom: ungdom, miljö och integration/mångfald

SILVERKOTTEN delas ut till en förening från vardera Götaland, Svealand och Norrland, varav en utses till årets ungdomsförening och tilldelas statyetten Silverkotten samt en prissumma på 20 000 kronor. De två övriga föreningarna får vardera 10 000 kronor.

GRÖNA KOTTEN delas ut till en förening/arrangör som under det gångna året arbetat föredömligt med miljö- och hållbarhetsfrågor, både kontinuerligt och/eller vid enskilda arrangemang. Stipendiesumman är på 15 000 kronor.

MÅNGFALDSSTIPENDIET delas ut till en person/förening som under det gångna året främjat etnisk mångfald inom svensk orientering. Med mångfald avses här främst insatser som bidragit till att utlandsfödda och/eller barn till utrikes födda hittat till orienteringsidrotten, dvs. getts möjlighet till ”allas rätt att få vara med i den idrottsliga gemenskapen” som finns formulerad i idrottens värdegrund. Stipendiesumman är på 15 000 kronor.

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM STIPENDIERNA: Gå in på www.skogssportensgynnare.se
Klicka på Stipendier, fyll i respektive stipendiums ansökningsblankett, skicka in ansökan senast 31 maj 2017