FK Friskus – En förening på gång!!!

Orienteringsklubben FK Friskus har tilldelats 2016 års Silverkotte och 20 000 kronor för bästa ungdomsklubb i landet.

DSC01196

Föreningen har tagit språnget med idéprogrammet ”Idrotten vill” som plattform. Med demokratiska arbetssätt vill man utveckla klubben till en orienteringsklubb för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.
Man lämnar de rekryteringsmodeller som traditionellt illustrerats med en triangel, där den outtalade förväntningen varit att ungdomar en efter en slutar i sitt orienteringsutövande och där bara de bästa blir kvar för att istället skapa utrymme för alla över tid. Tringelns topp blir bredare, kanske till slut så bred att det blir en rektangel. Att gå från triangel till rektangel är ett centralt område för Riksidrottsförbundet just nu.

Västerås SOK, Svealand och Wilhelmina OK, Norrland tilldelas vardera 10 000 kronor.

DSC01200 DSC01197