Gröna kotten 2016 går till Centrum OK

DSC01202

Gröna kotten är ett nyinstiftat miljöstipendium. Stipendiet på 15 000 kronor årligen kommer under tre år, 2016-2018, delas ut till en förening/arrangör som under det gångna året arbetat föredömligt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Gröna kotten är ett initiativ av Nordic Green Energy och Svenska Orienteringsförbundets Miljö- och hållbarhetsgrupp.
Centrum OK, Stockholm, får det första Gröna kotten stipendiet för sitt ställningstagande att värna miljön; Att orienteringsevenemang runt om i Stockholm ska kunna nås via kollektivtrafik och att det även ska bemötas positivt.