Gröna Kotten 2019

Umeå OK får stipendiet för ett långsiktigt och målmedvetet arbete för en hållbar orienteringssport.
Det är en förening som har en inriktning på att vara en klubb för alla och som verkar för ett hållbart samhälle och en hållbar inriktning på sitt aktivitetsutbud.
I kombination med att man vill nå ut till nya målgrupper ligger idéer om att erbjuda billiga, eller helt gratis gemensamma resor och visa på samåkningsalternativ.
De har bland annat infört en samåkningspool till träningar, motionsorienteringar och tävlingar. Både för förare och passagerare.
De informerar om och lyfter fram kollektivtrafiklösningar i inbjudningar för att ta sig till och från aktiviteter och olika arrangemang och uppmuntrar cykelåkning till egna aktiviteter.
De har även utvecklat ett Special – Naturpass i samarbete med Umeå Energi för att uppmuntra alla att cykla till och från Umeå Energicentrum när dom ska dit på evenemang.


Stipendiet, som är på 15 000 kr, delades ut av Svenska Orienteringsförbundets förbundschef, Susanne Söderholm