Gröna kotten – orienteringens miljöpris

Skogssportens Gynnare har efter initiativ av Nordic Green Energy och Svenska Orienteringsförbundets miljö- och hållbarhetsgrupp instiftat miljöstipendiet Gröna kotten. Gynnarna har sedan 2016 delat ut stipendiet på 15 000 kronor årligen till en förening/arrangör som under det gånga året arbetat föredömligt med miljö- och hållbarhetsfrågor, både kontinuerligt och/eller vid enskilda arrangemang. Stipendiet kommer att delas ut 2020 också!

Vid bedömningen av Gröna kotten – orienteringens miljöpris kommer stor vikt att läggas vid värderingar och förhållningssätt som ligger till grund för den ansökandes arbete med

  • Natur- och Miljöfrågor
  • Markfrågor och allemansrätt
  • Utbildning och information om miljö och hållbarhet
  • Miljö och hållbarhet för arrangemang, transporter och anläggningar och på vilket sätt och i vilken omfattning verksamheten bedrivs i linje med dessa.

Utgångspunkt för detta är SOFT:s Natur- och miljöprogram och den Checklista som finns där.

Ansök här senast 31 maj!