Gröna kotten till 10Mila

Gröna kotten, miljöstipendiet som är initierat av Nordic Green Energy och Svenska Orienteringsförbundets Miljö- och hållbarhetsgrupp och som delas ut av Skogssportens Gynnare gick i år till 2017 års 10Mila för deras systematiska miljöarbete i samband med det stora, årliga arrangemanget. Representanter för arrangören fick motta utmärkelsen och 15000:- i samband med inledningen av Oringen 2017.

2017 års 10Mila har visat på bra vägval för att miljöfrågor kommer högt upp på dagordningen i samband med större tävlingsarrangemang. 10Mila 2017 blev miljödiplomerat av Göteborgs Stad.

I år genomfördes 10Mila av Göteborgs Orienteringsförbund Arrangemang (GOFA), i vilket alla föreningar i distriktet ingår.

Årets 10Mila-arrangörer mottar Gröna kotten 2017 av Kerstin Tjernlund och Kerstin Karlsson. Med på bilden är också förbundschef Susanne Söderholm

I sina reflektioner efter genomfört arrangemang, noterade arrangörerna bl a följande:

Resor i samband med tävlingarna var en viktig miljöaspekt för arrangören och därför strävade man efter att möjliggöra kollektivresande i så stor utsträckning som möjligt, såväl till tävlingarna som under desamma. Ett avtal gjordes med SJ om att göra ett extra stopp med Stockholmståget i Partille under såväl fredag som lördag. Detta var naturligtvis inte allt man gjorde för att minska tävlingarnas miljöpåverkan, utan åtgärder vidtogs för att göra utbudet i markan så positivt som möjligt, med mera, med mera. Här nedan följer ett direkt citat ur de reflektioner man gjorde i efterhand:

”Att under ett par år haft två stora arrangemang i Göteborg som 10Mila och WMOC som båda miljödiplomerats hoppas vi har inneburit att både arrangörer och enskilda funktionärer inom Göteborgsområdet tänker till vid kommande arrangemang. Förhoppningsvis blir miljövänliga alternativ därigenom ett naturligt val vid kommande arrangemang i såväl stor som liten skala. Miljömedvetandet har förhoppningsvis också ökat hos både funktionärer och deltagare, så att vi tänker till lite extra inför nästa arrangemang, – hur reser vi till tävlingen, – vad ska vi erbjuda för utbud i serveringen, – hur kan vi reducera användandet av vatten och material etc. Vi hoppas naturligtvis också att miljödiplomeringen av 10Mila 2017 sätter avtryck hos kommande arrangörer så att de arbetar vidare utifrån de system och åtgärder som vi använt oss av.”

Skogssportens Gynnares styrelse kan bara instämma i förhoppningarna och allt detta bedömdes av som fullt tillräckligt för att tilldela 10Mila och GOFA årets Gröna kotten.