Gynnarnas juniorstipendier

Ungdomar och ungdomsverksamheten i våra klubbar kommer fortsatt att vara Gynnarnas fokusområde. Våra juniorstipendier ligger oss varmt om hjärtat. Vi ser det som vårt viktigaste stöd till såväl den enskilde individen som föreningen; ett indirekt stöd och uppmuntran till moderklubbarna, och att stipendiemedlen förhoppningsvis är med och täcker någon del av de kostnader som den aktive och klubben har. Totalt delar vi årligen ut juniorstipendier till ett värde av 108 500 kronor.

En sammanräkning visar att Gynnarna sedan 1994 genom juniorstipendier stöttat ungdomar, från omkring 100 olika föreningar, med drygt 1 miljon kronor. Dessutom ser vi att en stor andel av juniorstipendiaterna återfinns i seniorlandslagen. Ett kvitto på att stödet är en viktig del i orienteringens/grenarnas elitsatsning.

Gynnarnas juniorstipendier Orientering

Stipendiet ansöker man inte om, utan stipendierna delas ut till de tre bästa i D/H18 och D/H20 efter totalresultaten i Swedish League. Gynnarnas juniorstipendium har tidigare gått under benämningar som Skogssport Cup och Silva Junior Cup. Stipendierna är på 8 000 kr, 4 000 kr och 2 000 kr – totalt 56 000 kronor.

Gynnarnas juniorstipendier SkidO

Stipendiet ansöker man inte om, utan stipendierna delas ut till de tre bästa i D/H18 och D/H20 efter totalresultaten i Gynnarnas juniorcup. Stipendiet har delats ut sedan 2012 då skidorienteringen blev en ny gren i Orienteringsförbundet. Stipendierna är på 5 000 kr, 2 500 kr och 1 250 kr – totalt 35 000 kronor.

Gynnarnas juniorstipendier MTB-O

Stipendiet ansöker man inte om, utan stipendierna delas ut till de tre bästa i D17-20 och H17-20 efter totalresultaten i MTB-O Cup för juniorer. Stipendiet har delats ut sedan 2012 då MTB-O cupen startades för seniorer och juniorer.
Stipendierna är på 5 000 kr, 2 500 kr och 1 250 kr – totalt 17 500 kronor.