Hög tid för att söka stipendier!

SÖK SKOGSSPORTENS GYNNARES STIPENDIER 2018
GULDKOTTEN är vår finaste utmärkelse. Den delas ut årligen och består av en miniskulptur av konstnären Olle Carlström. Guldkotten ansöker man inte till – men vi tar tacksamt emot nomineringar.
SILVERKOTTEN delas ut till en förening från vardera Götaland, Svealand och Norrland, varav en utses till årets ungdomsförening
och tilldelas statyetten Silverkotten samt en prissumma på 20 000 kronor. De två övriga föreningarna får vardera 10 000 kronor.
GRÖNAKOTTEN delas ut till en förening/arrangör som under det gångna året arbetat föredömligt medmiljö- och hållbarhetsfrågor,
både kontinuerligt och/eller vid enskilda arrangemang. Stipendiesumman är på 15 000 kronor.
SILVA JK – Stipendiet ska ge förutsättningar för att ta sista steget i satsningen mot världstoppen för att kunna delta på fler internationella tävlingar med bra konkurrens i världstoppen. Det ska samtidigt bidra till deltagande i internationella tränings-/tävlingsläger för att få mer träning i relevant terräng och kombinera studier/arbete med en elitsatsning och samtidigt få utrymme för mer tid för den viktiga återhämtning som krävs vid en elitidrottssatsning på världsnivå
SÅ HÄR ANSÖKER DU OM STIPENDIERNA:
Gå till www.skogssportensgynnare.se
1. Välj stipendier
2. Fyll i respektive stipendiums ansökningsblankett,3. Skicka in ansökan senast 31 maj 2018
GULDKOTTEN-nomineringar: Mail till föreningens sekreterare – www.skogssportensgynnare.se/kontakt/