Kallelse till årsmöte 2022 och årsmöteshandlingar

Kallelse till Årsmöte 2022 i Skogssportens Gynnare

Skogssportens Gynnares årsmöte 2022 äger rum söndag 20 mars kl 16-17.30 digitalt genom Teams

Mötet sker digitalt med föranmälan, så att vi kan skicka ut en länk till mötet. Du kan även maila din anmälan till goran.hillgren@skogssportensgynnare.se. Vi vill ha din anmälan senast den 18 mars 2022.  Årsmöteshandlingar och föregående års protokoll hittar du på hemsidan under ”Om oss” . Obs! För närvarande ligger endast dagordningen utlagd. Övriga handlingar publiceras senast en vecka innan mötet!

Efter nästan 2 år av Covid-restriktioner ser vi nu fram mot en vår som någorlunda liknar det vi är vana vid inom orienteringsrörelsen. Det känns väldigt bra!

Förra årets ambitioner att med rådande restriktioner hitta nya vägar inom Skogssportens Gynnare medförde att vi genomförde årsmötet digitalt.  Det är en modell som vi behåller i år. Inte på grund av restriktioner utan helt enkelt för att fler i vår landsomfattande förening ska kunna delta på årsmötet. Det sparar också resor och miljö!
Vårt syfte och ambition att stödja Svensk Orientering både när det gäller föreningsutveckling och individnivå blir allt viktigare. Vi är tacksamma för medlemmarnas stöd. Pengar från medlemsavgifterna delas ut i form av olika stipendier. Vi hoppas på än fler medlemmar. Sprid gärna info och ställ frågan till grannen, kompisen!
En kallelse med inbetalningsuppgifter för Årsavgiften 2022 är utskickad  ut per post.
Tack för att Du fortsätter att vara medlem i Skogssportens Gynnare!
Vi önskar alla en bra vår! Ta tillvara på möjligheterna som ges. Ut i naturen och njut!

Mvh Skogssportens Gynnare
via Kerstin Tjernlund, ordförande