Kondoleansgåva


Den avlidnes namn*

Text till minnesblad


Kortet skickas till

Namn*

Gatuadress*

Postnummer*

Postort*

Telefon


Betalning

Belopp (endast siffror i hela kronor)*

Ditt namn *

Din epost

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon

Lämna ett meddelande (frivilligt)

Sätt in valt belopp på bankgiro 578-1075


* Obligatoriska uppgifter

För att kunna hantera din gåva behöver vi lagra dina personuppgifter. Det gör vi enligt personuppgiftslagen (PUL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.