Kontakt

Skogssportens Gynnare

www.skogssportensgynnare.se

Bankgiro: 578-1075
Organisationsnummer: 802008-2932

Ordförande

Marianne Söderberg
Adress: Äppelstigen 2 18162 Lidingö
Mobil: 070-688 89 30
E-post: marianne.soderberg@skogssportensgynnare.se

Vice ordförande

Mats Klingvall
Mobil: 070-255 23 45
E-post: mats.klingvall@skogssportensgynnare.se

Sekreterare

Kerstin Carlsson
Mobil: 076-790 20 10
E-post: kerstin.carlsson@skogssportensgynnare.se

Kassör

Britt Forsell Pirozzi
Mobil: 076-117 70 76
E-post: britt.forsell@skogssportensgynnare.se

Ledamöter

Kerstin Tjernlund
Mobil: 070-627 34 63
E-post: kerstin.tjernlund@skogssportensgynnare.se

Göran Hillgren
Mobil: 070-542 99 92
E-post: goran.hillgren@skogssportensgynnare.se

 

Revisorer

Göran Larsson, Sala
Marianne Thorsson, Ullared
Tobias Thorsson, Lindome

 

Valberedning

Ingegerd Lusensky, Strängnäs, sammankallande
Mobil: 070-393 96 12

Siv Bergander, Eksjö
Mobil: 070-2038243

Claes Fries, Umeå
Mobil: 070-6068303

 

Spara