Kort från Swedish League

Swedish League – final i Aspeå

Här följer ett par bilder från finaltävlingarna i Silva League våren 2015. H18-segraren D18-segrarinnanSegrarinnan

Tove A i mal som tvaa  Pristagare H21

Fina förhållanden – bra lopp av många löpare