Mångfaldsstipendiet till Göran Andersson

Skogssportens Gynnare har efter initiativ av Inge Blomberg åtagit sig att förvalta medel för att under fem år dela ut ett stipendium på 15 000 kronor årligen till en förening som under det gångna året främjat etnisk mångfald inom svensk orientering. Med mångfald avses här främst insatser som bidragit till att utlandsfödda och/eller barn till utrikes födda getts gemenskap inom orienteringsidrotten.

DSC01209

Göran Andersson har under många år verkat för utvecklingen av orientering som idrott. En eldsjäl är oftast en person som helt fångas upp i sitt engagemang av det han eller hon jobbar med och vill utveckla. Göran står som modell för denne eldsjäl och har bl. a. genom satsningen Orientera på ett lätt sätt, bidragit till att mångfaldsperspektivet fått en spridning. Detta inte enbart i Sverige utan i världen i stort.

Skogssportens Gynnarna vill  uppmuntra och uppmärksamma eldsjälen Göran Anderssons alltid stora engagemang och inte minst inom mångfaldsområdet. Därför tilldelas han föreningens Mångfaldsstipendium.