Stipendium för främjande av mångfald inom orientering

Skogssportens Gynnare har efter initiativ av Inge Blomberg åtagit sig att förvalta medel för att under fem år, 2013-2017, dela ut ett stipendium på 15 000 kronor årligen till en förening som under det gångna året främjat etnisk mångfald inom svensk orientering.

Med mångfald avses här främst insatser som bidragit till att utlandsfödda och/eller barn till utrikes födda getts gemenskap inom orienteringsidrotten.

Vid vår bedömning kommer vi att utgå från om ni i er förenings vision och verksamhetsidé har formulerat mål som motverkar all form av diskriminering när det gäller strukturer, tankemönster och faktorer som kan kopplas till individers etnicitet. Men avgörande för bedömningen är vad ni åstadkommer – som gör skillnad – så att alla ges möjlighet att få vara med i gemenskapen i en orienteringsklubb! 

Ansök här senast 31 oktober!