Nu är de utdelade! Stipendierna 2017

Nu är det avklarat! Årets stipendieutdelning under OL-galan i helgen.

Unga ledare – 7 stipendier kommer delas ut i anslutning till klubbträffar under hösten. Stipendiet är till för att uppmärksamma unga ledare som engagerar sig och tar på sig ansvarsuppdrag såväl inom sin klubb som inom distriktet.

Mångfaldsstipendiet som är instiftat av Inge Blomberg, välkänd idrotts/orienteringsprofil i Örebro, delades ut till Gunilla Hogedal, Vänersborgs OK
för hennes integrationsprojekt tillsammans med klubben är goda exempel på arbete som gör skillnad.
Stipendiet har fokus på etnicitet och delades i år ut för 5:e och sista gången.
Hållbart utvecklingsarbete kräver uthållighet och ihärdighet.
Att lyfta fram det goda exemplet är ett framgångsrikt sätt stimulera fortsatt arbete. God verksamhet smittar av sig!
Starka förebilder behövs för att visa vägen och bryta invanda mönster.
2017 års stipendiat är en förebild och en eldsjäl.
Hennes drivkraft är i första hand att öppna kontaktytorna med det svenska samhället – steget in i orientering kan vara långt.

Anna Nordin, Sundsvalls OK, årets kvinnliga tränare

Årets tränare ska vara goda förebilder och bidra till utveckling av tränarskapet.
Ett manligt och ett kvinnligt stipendium delas ut till tränare/ledare som verkar på ungefär samma nivå.
I år har vi valt tränare på klubbnivå, som har höga ambitioner för utveckling av junior- och seniorverksamhet.
Båda beskrivs som engagerade, omtänksamma och inlyssnande tränare/ledare i både med- och motgång.
Att lyfta fram andra och deras styrkor är tränarnas signum. De går till Anna Nordin, Sundsvalls OK och Roger Larsson, OK Kåre

Utvecklingsstipendiet och Silva JK
Det senaste året/åren har vi spetsat till båda stipendierna att gälla den yppersta eliten. Kandidaterna till Silva JK är de som bedöms kunna ta medalj på kommande VM för seniorer. Utvecklingsstipendiet är till för att stötta talanger genom att ge möjlighet att komma ut på internationella tävlingar och läger, att få erfarenhet. På galan delades 5 Utvecklingsstipendier för talanger ut och ytterligare 2 Silva JK -stipendier ut, utöver de 4 som delades ut under finalen på Stockholm City Cup, till William Lind, Malungs OK och Erik Rost, Alfta Ösa OK.

Gynnarna lyckönskar alla stipendiater! Bli gärna gynnarmedlem så kan vi ge fler stöd 🙂

Årets Stipendiater