Nya medlemmar och nyårshälsning

Under 2015 har ett antal medlemmar, nya och nygamla, tillkommit. De är:

Kerstin Eriksson, Marie Högstrand, Henrik Klasson, Torsten Lidén, Erik Mattsson, Per-Ivar Möllberg, Kjell Ohlsson, Bosse Sandström, Maria von Schmalensee, Tomas Sjöberg, Sara och Kyrre Snogerup Linse respektive Thalberg, Elisabeth och Mats Strandhagen, Eric Tenland.

Ni ska, samtliga känna er varmt välkomna och att ni bidrar till vår kära idrotts utveckling!

När vi undersöker varifrån de kommer, kan vi konstatera att de fördelar sig, geografiskt på följande sätt:

Värmland – 1, Västergötland – 1, Västmanland – 1, Göteborg – 2, Skåne – 3, Stockholm – 5.

Stockholm borde väl ligga i topp, men vi gratulerar i alla fall huvudstadsregionen till ett bra jobb! Ja, alla sex regionerna ska ha en eloge för resultatet, ni är goda föredömen för alla andra!

Dessutom har tre organisationer blivit medlemmar under året: Örebro Läns OF, Lalle Idrott och resor, IFK Lidingö SOK. En fin fördelning mellan verksamheter och fina föredömen för andra i respektive kategori!

Alla ska känna sig varmt välkomna till Skogssportens Gynnare!

Till sist vill vi önska alla: nya som gamla medlemmar, men även de som ännu inte kommit med:

Ett riktigt Gott Nytt År!