Nya styrelseledamöter

Vid årsmötet som genomfördes den 11 februari, invaldes två nya ledamöter: Britt Forsell Pirozzi och Kerstin Tjernlund. Britt har tagit över kassörsjobbet och Kerstin har gått in som ledamot i styrelsen.

Kerstin har en gedigen kompetens på det ekonomiska området, varför de ekonomiska frågorna är säkrade inför framtiden. Hennes orienteringsbakgrund är också gedigen och hon fortsätter i samma anda. Kerstin har redan deltagit i styrelsens arbete som adjungerad, men är nu förtroendevald. Kerstins orienteringsbakgrund torde vara känd av alla (nästan alla åtminstone), särskilt om vi nämner att henne efternamn tidigare var Månsson. Vi hoppas kunna presentera båda lite närmare framöver, men vi kan åtminstone konstatera att det sydsvenska perspektivet i styrelsen är säkerställd.

Här nedan framgår deras kontaktuppgifter:

Kassör
Britt Forsell Pirozzi
076-117 70 76
britt.forsell@skogssportensgynnare.se

Kerstin Tjernlund
070-627 34 63
kerstin.tjernlund@skogssportensgynnare.se