Välkommen till Skogssportens Gynnare!

Orientering är världens finaste sport/idrott – det tycker vi som driver arbetet med Skogssportens Gynnare. Vi finns för att stödja och främja den svenska orienteringsidrottens utveckling och utbredning. Det gör vi genom att samla in och förvalta pengar som vi sedan delar ut, i form av stipendier och utmärkelser, till enskilda individer och klubbar som på ett eller annat sätt gör stora insatser för svensk orientering.

Orienteringsidrotten bärs upp av frivilliga krafter. Vår idrott – orientering, skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering – bygger på en hängiven skara idealister. Men det behövs också pengar, pengar som vi i Gynnarna kan ställa upp med i form av stipendier, utmärkelser och från 2020 projektmedel.  Vi är övertygade om att de stipendier och utmärkelser vi delar ut stimulerar och motiverar till fortsatt ideellt engagemang och utveckling av vår fina idrott. Pengarna kommer främst från medlemsavgifter.

Mera om Skogssportens Gynnare

Skogssportens Gynnare bildades 1961, efter initiativ av den då nytillträdde ordföranden i Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), Bertil Nordenfelt. I mars 1962 hölls det första årsmötet och där fastställdes bl.a. namn och stadgar. Enligt stiftarnas intentioner skulle Skogssportens Gynnare vara ”en ekonomisk stödorganisation för den svenska orienteringsidrotten”.

Skogssportens Gynnare, som är en ideell förening, bedriver ingen egen orienteringsverksamhet, utan syftet är att stötta, stimulera, lyfta fram och premiera aktiva utövare, ledare och klubbar. Och det gör vi genom att årligen dela ut stipendier till ett värde av omkring 300 000 kronor. En del stipendier finansieras med fonderade medel, men största delen kommer från de idag ca 1300 medlemmarna, eller andra gynnare av orienteringen, som genom medlemsavgift och/eller gåvor är de stora supportrarna.

Årsmöten och årsmöteshandlingar

Här hittar du både årsmöteshandlingar inför kommande årsmöte och de senaste årsmötesprotokollen.

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll

Du kan läsa mer om våra stipendier här!

Så här blir du medlem!