Om Skogssportens Gynnare

Skogssportens Gynnare bildades 1961, efter initiativ av den då nytillträdde ordföranden i Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), Bertil Nordenfelt. I mars 1962 hölls det första årsmötet och där fastställdes bl.a. namn och stadgar. Enligt stiftarnas intentioner skulle Skogssportens Gynnare vara ”en ekonomisk stödorganisation för den svenska orienteringsidrotten”.

Skogssportens Gynnare, som är en ideell förening, bedriver ingen egen orienteringsverksamhet, utan syftet är att stötta, stimulera, lyfta fram och premiera aktiva utövare, ledare och klubbar. Och det gör vi genom att årligen dela ut stipendier till ett värde av omkring 300 000 kronor. En del stipendier finansieras med fonderade medel, men största delen kommer från de idag ca 1300 medlemmarna, eller andra gynnare av orienteringen, som genom medlemsavgift och/eller gåvor är de stora supportrarna.

Du kan läsa mer om våra stipendier här!

Så här blir du medlem!