Redovisning projektmedel

Det här har vi uppnått med projektet

Visa mer info
Dölj detaljerad info
Beskriv vilka resultat ni uppnått genom ert projekt. T ex ökat medlemsantal, fler arrangemang, fler startande, fler engagerade ledare etc. Om ni har uppnått andra effekter som bättre verksamhet, ett bredare engagemang mm så beskriv det också.

Så här har vi i huvudsak genomfört projektet

Visa mer info
Dölj detaljerad info
Beskriv hur ni genomfört projektet. Vad gick som planerat, vad behövde ni ändra? Fick ni ta bort någon del som ni tänkt genomföra?

Budget redovisning

Visa mer info
Dölj detaljerad info
Redovisa hur pengarna använts jämfört med er tidigare budget avseende verksamheter/aktiviteter.

Kommentarer budgetutfall

Visa mer info
Dölj detaljerad info
Kommentera avvikelser från den tänkta budgeten och utfallet ekonomiskt.