Silverkotten 2017 till Järfälla OK

Järfälla OK fick motta Silverkotten 2017 i samband med upptakten till Orangen i Arvika som årets ungdomsförening. Statyetten åtföljs av 20000:-. Gamleby OK utsågs samtidigt till årets ungdomsförening i Götaland och tilldelades 10000:-. Ingen norrlandsförening hade ansökt och därför utdelades inget stipendium för den landsdelen.

Styrelsens motivering:

Järfälla OK har under de senaste fem åren gått från att ha varit en förening med en handfull ledare och 30-talet barn och ungdomar i verksamheten till att idag kunna räkna in c:a 20 ledare och omkring 130 aktiva barn och ungdomar – samt en kö till verksamheten!

Inte minst viktig för styrelsens bedömning är den riktade verksamheten mot skolorna i Järfälla kommun där klubbens äldre medlemmar träffar skolbarn som de introducerar i orienteringens värld. En systematisk rekrytering och utbildning av ledare/tränare lades också i den positiva vågskålen.

Järfälla OK har en fin och genomtänkt verksamhet och får som mottagare av Silverkotten 2017 stå som förebild och stimulans för andra föreningar att lyckas med sin verksamhet.
Skogssportens Gynnare säger grattis till Järfälla OK och lycka till med att ta nästa steg i utvecklingsarbetet med devisen: Bredd ger spets, inte tvärt om!

Så här glada blev några av Järfälla OK:s medlemmar sedan de fått motta Silverkotten 2017.

Gamleby OK utsågs alltså till Götalands stipendiemottagare. Skogssportens Gynnares styrelse vägde in i bedömningen att man arbetar framgångsrikt med rekrytering och skolning av ungdomar i en liten ort.