Skogssportens Gynnares Ledarstipendium

Skogssportens Gynnare vill bidra till att Svensk Orientering har fortsatt goda tränare och ledare på olika nivåer och områden, inklusive vara goda förebilder.

För att tränare och ledare ska utvecklas krävs utbildning, utveckling, träning, handledning och projekt av olika slag för att utvecklas som person och i sitt tränarskap, ledarskap, styrelsearbete, kommunikation, ungdomsarbete mm.

Av ansökan ska det framgå hur stipendiemedlen ska användas. Stipendiesumman kommer att fördelas jämställt mellan män och kvinnor och på en summa mellan 5000-10 000 kr.

Ansök här senast 31 maj eller 25 oktober!