Skogssportens Gynnares Ledarstipendium

Skogssportens Gynnares ledarstipendium är riktat till dig som enskild och de som gemensamt med dig vill stärka din ledarroll och ert samarbete för att utveckla den egna orienteringsföreningen.

Stipendiet är riktat till både aktiva och nya ledare och/eller tränare. Vi vill särskilt bidra till utveckling som genomförs i samverkan med andra. Är man två eller fler som vill utvecklas för att stärka sin förening ökar chanserna och möjligheterna att stödja varandra i det fortsatta

föreningsarbetet. Samarbetet kan med fördel även ske över klubbgränser. Där flera bidrar gemensamt ökar möjligheterna för en positiv utveckling i föreningen.

De eller den som du vill samverka med ska också söka stipendiet. I ansökan anger var och en vem/vilka ni kommer samverka med. Är ni två eller fler som söker stipendiet ökar era chanser för ett positivt beslut.

SOFTs riktlinjer för individ-, ledar- och föreningsutveckling och förbundets utbildningsutbud kan vara till ett bra stöd i er ansökan – Länk till utbildningssidan , men Skogssportens Gynnare stödjer i lika hög grad lokala ledar- och utbildningsinitiativ. Där de geografiska avstånden är stora är digitala initiativ välkomna.

Stipendiet är på mellan 1 000 – 10 000 kr/person, beroende på vad du/ni kommer använda stipendiet till.

Ansök här senast 31 maj eller 31 oktober!