Läs mer och ansök om våra stipendier här!

Stipendier och utmärkelser

Skogssportens Gynnare, som bildades 1961 och har som ändamål att ”stödja och främja den svenska orienteringsidrottens utveckling och utbredning”, delar varje år ut stipendier som finansieras främst direkt ur egna medel men också från fonderade och/eller ändamålsbestämda medel.

Guldkotten är vår finaste utmärkelse. Den delas ut årligen och består av en miniskulptur av konstnären Olle Carlström. Guldkotten ansöker man inte till – men vi tar tacksamt emot nomineringar.

Följande stipendier finansieras ur Gynnarnas egna medel:
Gynnarnas juniorstipendier Orientering/SkidO/MTB-O
Silverkotten/Årets ungdomsförening
Utvecklingsstipendier för talanger

Stipendierna nedan finansieras genom förvaltade medel:
Stipendiet Silva JK-fonden utgör en donation vilken vid tillkomsten överlämnats till Skogssportens Gynnare för administration och förvaltning.
Skogssportens Gynnares ledarstipendium genom en donation från Lars Blomqvist.

 

Sök stipendier – nominera/föreslå stipendiater

Stipendierna kan sökas av/för personer och/eller verksamhet inom Orienteringsförbundets fyra grenar; orientering, skid-/mountainbike-/precisionsorientering.

 

Endast utsedda stipendiater underrättas. Lista över beslutade stipendier finner du här!

Mer information och ansökningsblanketter finner du under respektive stipendium nedan.

 

Silva JK-fonden (31 okt)

Ansök här!

Utvecklingsstipendium för talanger (31 okt)

Ansök här!

Silverkotten/ Årets ungdomsförening (31 maj)

Nominera!

Skogssportens Gynnares Ledarstipendium (31 maj och 31 okt)

Ansök här!

Guldkotten

Ingen ansökan

Gynnarnas juniorstipendium Orientering

Ingen ansökan

Gynnarnas juniorstipendium SkidO

Ingen ansökan

Gynnarnas juniorstipendium MTB-O

Ingen ansökan