Stipendiet för främjande av mångfald inom idrotten orientering utdelat för sista gången

Stipendiet för främjande av mångfald inom orientering 2013-2017

Skogssportens Gynnare har efter initiativ av Inge Blomberg åtagit sig att förvalta medel för att under fem år dela ut ett stipendium på 15 000 kronor årligen till en person och/eller förening som under det gångna året främjat etnisk mångfald inom svensk orientering. Med mångfald avses främst insatser som bidragit till att utlandsfödda och/eller barn till utrikes födda getts möjlighet att delta i orienteringsidrotten.
2017 är det femte och sista året som stipendiet delas ut, och vi i Gynnarna har bett initiativtagaren om några slutord.
Inge Blomberg:

Orienteringsidrotten är skapad på själva grunden för mångfald – olikheter!
Skogen, vår mesta idrottsplats, är i ständig förändring. Nya miljöer möter de aktiva i all sköns landskap. Ingen tävling, ingen träning är den andra lik.
Klassindelningen vittnar om att det finns plats för alla. Det är inte bara ålder och kön som skiljer oss åt, även ambitioner, funktionsnedsättning och social bakgrund mm. Kort sagt, varje individ är välkommen att vara just den individ hen är och tillsammans med andra skapas en förening som bjuder på delaktighet, lek och glädje, ansvar och utmaningar.

Vår unika idrott möter hela tiden nya kulturer. Vi rör oss över hela världen och ger varandra kartor som i detalj visar den verklighet vi befinner oss i.
Språk möter språk och vi berikar varandra med olika sätt att leva.
Och mitt i alla dessa olikheter söker vi oss samman kring hur vi vill att vår idrott ska utövas och upplevas. Fair play, prestation, självvald väg i okänd mark.

Vi älskar vår idrott och ser gärna flera växa in i gemenskapen.
Vårt samhälle ger också plats för allt fler människor som är födda och uppväxta i andra länder med andra livsbetingelser.

Det var därför, med visshet om rörelsens öppna famn, jag för fem år sedan tog initiativet till ett mångfaldsstipendium med fokus på etnicitet.
Nu är vi redan framme vid och sista utdelningen och jag vill gratulera alla föreningar och ledare som utsetts till stipendiemottagare: FELLINGSBRO GOIF, SUNDBYBERGS IF – Orientering, EMMABODA VERDA OK, GÖRAN ANDERSSON DALAPORTENS OL och GUNILLA HOGEDAL VÄNERSBORGS OK.
Ni har visat hur orienteringsidrotten kan ta initiativ för att öppna upp ytterligare och därmed göra föreningsgemenskapen än mera livskraftig.

Men det är inte alltid lätt att i handling genomföra vad själ och hjärta önskar. Okunskap och osäkerhet kan finnas hos oss alla. Kanske t.o.m. rädslor?
Kanske behövs ytterligare stimulans till stöd för fortsatt utveckling? Konstigt vore annars. Och den stimulansen finns kanske främst att finna i de goda exempel som mångfaldsstipendiaterna redan ståtar med. God verksamhet smittar av sig!”

Motivering 2017 års Mångfaldsstipendium

Eldsjälar kallar vi dem som helt fångas upp i viljan till förändring och utveckling, och starka förebilder behövs för att visa vägen och bryta invanda mönster. Och Mångfaldsstipendiet 2017 tilldelas en person som med sitt engagemang gör skillnad; Gunilla Hogedal, Vänersborgs OK, får stipendiet på 15 000 kronor för det arbete och engagemang hon visat dels genom det integrationsprojekt som klubben startade i invandrartäta bostadsområden, och sedan i ett nytt projekt, att starta orienteringsverksamhet på ett asylboende.
Drivkraften för Gunilla har i första hand varit att öppna kontaktytorna med det svenska samhället – steget in i orienteringen kan vara långt.
”Det är svårt att lära ut orientering till svenskar. Men än svårare är det att lära ut till människor som inte har en aning om vad det är och där skogen också kan vara skrämmande.”
Att lära sig orientering är en sak, menar Gunilla, men minst lika viktigt är att de får träffa svenskar.
”Jag har engagerat mig väldigt mycket i det här projektet för att jag brinner för att vara med och hjälpa människor in i det svenska samhället. Och det har gett så otroligt mycket tillbaka”.