Susanne L och Tomas H blev årets tränare

Vid valet av stipendiater för Årets tränare, försöker styrelsen utse kandidater som ligger på samma “nivå”. Det här året utsågs tränare som finns på våra OL-gymnasier, som vi bedömer är en viktig länk i förbundets “elitinfrastruktur”. Dessutom ligger valet väl i linje med vårt syfte “att stipendiaterna ska vara goda förebilder och bidra till en utveckling av tränarskapet inom svensk orientering”. Årets stipendiater är: Susanne Liukkonen, Sundsvall och Tomas Hallmén, Örebro. Utöver sin profession som anställd tränare finns de även med i klubb- och elitmiljöer och har (Susanne) också kunskap och kompetens i mer än en av våra discipliner.

Susanne Liukkonen nominerades som den som ”startat upp NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) Orientering i Sundsvall och verkligen öppnat Norrlandsfönstret”. Susanne har själv gått på idrottsgymnasium – Skid-orientering i Mora. Idag är hon ensam tränare för NIU Sundsvalls sex orienteringselever. Susanne är utbildad idrottslärare, och har arbetat som sådan på högstadiet i Sundsvall, men har sedan starten av NIU Sundsvall en halvtidstjänst som tränare.
Då Sundsvalls OK är samarbetspartner till NIU råder ett tätt samarbete kring främst klubbträningar och rekrytering av fadderfamiljer för eleverna. Susanne medverkar bl.a. i klubbens ungdomsverksamhet och styrketräning. Vintertid är hon aktiv i IF Strategen – längdskidor.

Susanne är en målmedveten, engagerad och ambitiös tränare i sitt jobb såväl som i den ideella verksamheten.

Tomas Hallmén har en 60-% tjänst som tränare vid OL-gymnasiet i Hallsberg och är på 40 % knuten till ÖLOF-elit (ÖLOF = Örebro Läns Orienteringsförbund). Tomas är grundskolelärare och har RF:s elittränarutbildning, SOFT:s äldre tränarutbildning steg 3. Tomas är ideellt engagerad som elitledare och sammankallande för elitgruppen i OK Tisaren.

Tomas är uppskattad och kompetent, ett föredöme både vad gäller träning och livsstil; Han ser vad behovet är, han är omtänksam, noggrann och bra på att planera och genomföra.

Det är bara att gratulera!