Tävling!

Från Mats Abrahamsson kom en vädjan om hjälp med att identifiera tre klubbnålar. Han har, i sin tur, fått en förfrågan från en samlare. Mats tror, liksom vi, att någon/några bland alla Skogssportens Gynnare kan hjälpa till med att spåra klubbarna.

Endast äran står på spel (särskilt som vi inte kan ge något facit). Alla som följer hemsidan får vara med och bedöma rimligheten i de svar vi får in, så det här kan bli en följetong.

Meddela svaren direkt till Mats, matsab331@gmail.com, men meddela också mig, så att vi kan följa dramat, mats.klingvall@gmail.com

Klubb 1

Klubb 1

Klubb 2

Klubb 2

Klubb 3

Klubb 3

Lycka till!