Ansökan Skogssportens Gynnares Ledarstipendium

Gren

OrienteringMTBOPreOSkidO

Sökande

Kandidatens namn

Födelseår

Förening

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Telefonnummer

Varför söker du stipendiet?

Vad kommer du använda stipendiet till?

Om det är andra som söker samtidigt som du och som du kommer samverka med:

Vem/vilka andra kommer du samverka med?

Hur kommer ni att samverka?

Ansökans formella tillstyrkan

Fyll i uppgifterna nedan på referensperson i föreningsstyrelsen!

Namn på ordförande/ ledamot

E-postadress

Telefonnummer

———————–

Ansökan Silva JK och Utvecklingsstipendiet

Stipendium

Jag ansöker om:
Utvecklingsstipendium för talangerSilva JK-fonden

Gren

OrienteringMTBOPreOSkidO

Sökande

Kandidatens namn

Födelseår

Förening

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Telefonnummer

Beskriv, med max 850 tecken, dina uppnådda resultat och meriter

Beskriv, med max 1700 tecken (ca en halv A4-sida) vad stipendiet ska användas till och vad syftet är

Ansökans formella tillstyrkan

Fyll i uppgifterna nedan på referensperson i föreningsstyrelsen!

Namn på ordförande/ ledamot

E-postadress

Telefonnummer