Unga ledare

Stipendiet delas ut till unga ledare som förväntas göra goda insatser i klubb och eller distrikt. Skogssportens Gynnare betonar att stipendiet är framtidsinriktat och att de ungdomar som erhåller stipendiet förväntas bedriva arbete framledes. Följande områden har identifierats som särskilt viktiga att engagera ungdomar i: kartritning, styrelsearbete samt ungdomsverksamhet.

Av ansökan ska framgå hur tilldelade medel är tänkta att användas. Reguljära utbildningar bör klubb eller distrikt bekosta, men kostnader för mentorskap och studiebesök ingår kanske inte alltid i föreningsbudgeten. Detta är bara två exempel, alla förslag prövas efter ansökan. Såväl aktiva unga ledare, som ledarämnen kan komma ifråga för stipendiet. Ansökan görs, för ungdomarnas räkning, av klubbledare. För övrigt hänvisas till ansökningsformuläret.

Penningsumman varierar mellan 1 000 och 5 000 kronor

 

 

Ansök här senast 25 oktober!